Doanh Nghiệp
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Chưa dự báo đúng cung

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Chưa dự báo đúng cung

Ngành nông nghiệp chưa dự báo đúng thị trường, chưa điều tiết được cung - cầu thịt heo, cần phải chấn chỉnh, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
'Nhân lực trong chuyển đổi số nên quay về giá trị thật'

'Nhân lực trong chuyển đổi số nên quay về giá trị thật'

Muốn chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp cần chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thật, không dựa trên bằng cấp, theo PGS. TS Nguyễn Đăng Minh.